მთავარი დიაგნოზი

კვირა 14:00
სამედიცინო გადაცემა

ბოლო ვიდეო

სრული ჩანაწერი

ეპიზოდები