ჩვენ შესახებ

მთავარ არხი ეთერში 2019 წლის 9 სექტემბერს გავიდა. ჩვენ მცირე დროში მოვახერხეთ ტელესივრცეში მოწინავე პოზიციის დაკავება, რაც საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევაა.

მთავარი არხი კერძო კომპანიაა. მისი მფლობელებისა და ხელმძღვანელი პირების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შესაბამისობის დეკლარაციაში. „მთავარი არხი“ მაუწყებლობს მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც ღია ეთერით, ისე სატელიტით, საკაბელო ოპერატორებისა და IP ტელევიზიების საშუალებით.

 

თვითრეგულირება

თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში "მთავარმა არხში მოქმედებს დავის განმხილველი ორგანო, რომელიც არსებობს ორი ინსტანციის სახით: პირველი ინსტანცია - "კომისია" და მეორე ინსტანცია "სააპელაციო საბჭო".

დაინტერესებულ პირს, რომელიც მიიჩნევს, რომ "მთავარმა არხმა" დაარღვია "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით" დადგენილი ეთიკური სტანდარტები და მისი უფლებები, შეუძლია მიმართოს მაუწყებელს საჩივრით და მოითხოვოს რეაგირება.

საჩივრის გამოგზავნის სურვილის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეუძლია ჩააბაროს შესაბამისი დოკუმენტაცია თვითრეგულირების მექანიზმის სახელზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, გ. ჩუბინაშვილის N:41, ან მოგვაწოდეთ საჩივარი ელექტრონული სახით, შემდეგ მისამართზე:tv@mtavari.tv, mtavari.channel@gmail.com