ჩვენ შესახებ

მთავარი არხი ეთერში 2019 წლის 9 სექტემბერს გავიდა. ჩვენ მცირე დროში მოვახერხეთ ტელესივრცეში მოწინავე პოზიციის დაკავება, რაც საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევაა.

მთავარი არხი კერძო კომპანიაა. მისი მფლობელებისა და ხელმძღვანელი პირების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შესაბამისობის დეკლარაციაში. „მთავარი არხი“ მაუწყებლობს მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც ღია ეთერით, ისე სატელიტით, საკაბელო ოპერატორებისა და IP ტელევიზიების საშუალებით.