მთავარი არხი

საქართველოსთვის მთავარი ბრძოლა შედგება აქ - ქვეყნის მთავარ არხზე!

სექტემბრიდან თავისუფლებისთვის ბრძოლაში შენი მთავარი იარაღი ვიქნებით ჩვენ - მთავარი არხი!

იყავით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება!