კონტაქტი

შპს მთავარი არხი

ფაქტობრივი მისამართი: გიორგი ჩუბინაშვილის ქ. N 41, ქ. თბილისი, 0164, საქართველო

ტელ: 32 2 96 96 20

ელ.ფოსტა: tv@mtavari.tv, Mtavari.channel@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/TvMtavari

Mtavari channel LLC

Actual address: 41, Giorgi Chubinashvili st, Tbilisi, 0164, Georgia

Tel: 32 2 96 96 20

E-mail: tv@mtavari.tv, Mtavari.channel@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/TvMtavari