პაატა იაკობაშვილი

წამყვანი

მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი.