დიკო ჯოჯუა

წამყვანი

მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი.