ნათია გოგსაძე

გადაცემის წამყვანი

თეა ადეიშვილი

გადაცემის წამყვანი