ნიკა გვარამიას მიმართვა ბათუმის ახლადარჩეულ საკრებულოს და "არჩეულ" მერს

გამოქვეყნდა:

"მთავარი არხის" გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ბათუმის ახლადარჩეულ საკრებულოსა და ბათუმის "არჩეულ" მერს მიმართავს. ამის შესახებ მან Facebook-ზე დაწერა.

მივმართავ ბათუმის ახლადარჩეულ საკრებულოს: პირველი შეკრებისთანავე განახორციელონ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-60 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება

მივმართავ ბათუმის "არჩეულ" მერს: გაითვალისწინოს ამავე მუხლის პირველი ნაწილის "დ" ქვეპუნქტით დადგენილი დებულება.

მუხლი 60. არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი

1. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გამოცემისთანავე ითვლება არარად, თუ:

  • ა) შეუძლებელია მისი გამომცემი ორგანოს დადგენა;
  • ბ) გამოცემულია არაუფლებამოსილი ორგანოს ან არაუფლებამოსილი პირის მიერ;
  • გ) მისი შესრულება შეუძლებელია ფაქტობრივი მიზეზების გამო;
  • დ) მისი შესრულება გამოიწვევს სისხლისსამართლებრივ ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას.

2. არარა აქტების მიმართ არ ვრცელდება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გასაჩივრებისათვის ამ კოდექსით დადგენილი ვადები. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამომცემი ორგანო ვალდებულია საკუთარი ინიციატივით ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნით არარად აღიაროს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, - წერს ნიკა გვარამია. 

მთავარი 10:00
უყურეთ ბოლო გამოშვებას

იხილეთ ჩვენს ეთერში

დღის მთავარი