დეა მამისეიშვილი

ჟურნალისტი
პროფილი

მთავარი არხის ჟურნალისტი

მასალები მისი ავტორობით